בואו לשמוע

על בבאדע

עמותת 'בבא-דע' פועלת לחשיפת נוער בחברה החרדית למדעים וטכנולוגיה ולעודד מצוינות אישית וקבוצתית, ברוח התואמת את סולם הערכים היהודי ועל פי דרך התורה והמצוות.